مکان تبلیغ شما(1.7 9.5X)سانتیمتر

مکان تبلیغ شما(1.7 9.5X)سانتیمتر

مکان تبلیغ شما(1.7 9.5X)سانتیمتر

 • مشخصات پروژه

 • :: عنوان ::

  نصب کرکره شهرک گلستان - کارفرما اقای جدی

 • :: تاریخ انجام پروژه ::

  1398/06/04

 • :: نصاب پروژه ::

  نصب توسط مهندس دزفولیان

 • :: آدرس ::

  نصب کرکره شهرک گلستان - کارفرما اقای جدی

نصب کرکره شهرک گلستان - کارفرما اقای جدی

توضیحات این پروژه :

نصب توسط مهندس دزفولیان