پمپ آب

پمپ آب

منبع تحت فشار پمپ چیست؟ در بسیاری از ساختمان هایی که با مشکل فشار آب مواجه هستند منبع تحت فشار پمپ یکی از ملزومات ضروری به شمار می آید. برای دانستن پاسخ این سوال که منبع تحت فشار پمپ چیست؟ منبعی است که در آن آب نگهداری می شود و هر زمان که نیاز به کارکرد پمپ باشد نیازی به روشن و خاموش شدن مکرر و دستی پمپ نیست.

منبع تحت فشار پمپ چیست؟ تحت فشار پمپ در واقع مخزنی که با هر بار باز و بسته شدن نیازی به روشن و خاموش کردن مکرر پمپ نیست. نکته مهمی که می تواند در سلامت و کارکرد پمپ آب اثرگذار باشد اینکه هرچه مخزن منبع تحت فشار پمپ بزرگتر باشد تعداد دفعات روشن و خاموش شدن نیز به مراتب کاهش پیدا می کند.