جاقفلی هوشمند دزدگیر دار

مدت زمان ویدئو : 25 : 2

تعداد بازدید : 20

انگیزشی -تلاش

مدت زمان ویدئو : 12 : 1

تعداد بازدید : 38

بالابردن عمر موتور با استفاده صحیح از زنجیر خلاص کن

مدت زمان ویدئو : 17 : 1

تعداد بازدید : 242

164بلبل نقشه خوان

مدت زمان ویدئو : 59 : 7

تعداد بازدید : 20

161واکسن شکایت

مدت زمان ویدئو : 59 : 6

تعداد بازدید : 6

160سیم پیچ موتورمون الومینیوم هست یا مس

مدت زمان ویدئو : 11 : 6

تعداد بازدید : 16

159به 5 دلیل مشتری شکایتممون میکنه

مدت زمان ویدئو : 44 : 9

تعداد بازدید : 5

158دعوای برندهای موتور کرکره

مدت زمان ویدئو : 57 : 6

تعداد بازدید : 27

157دعوای برند ها در درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 37 : 3

تعداد بازدید : 12

156دعوای برندها

مدت زمان ویدئو : 56 : 6

تعداد بازدید : 6

155 پول بهتره یا ثروت

مدت زمان ویدئو : 57 : 6

تعداد بازدید : 10

154شوخی با دکتر درب برقی

مدت زمان ویدئو : 57 : 2

تعداد بازدید : 64

153کارنکردن ریموت کنترل

مدت زمان ویدئو : 56 : 3

تعداد بازدید : 22

152بهترین ریل برا درب کرکره چه مدل ریلی هست؟

مدت زمان ویدئو : 58 : 4

تعداد بازدید : 16

150درب برقی

مدت زمان ویدئو : 58 : 4

تعداد بازدید : 13

151قاضی درب اتوماتیک / darbebarghi.com - 09173029224

مدت زمان ویدئو : 57 : 4

تعداد بازدید : 8

150چرا ریموت کنترل هامون مرتب خراب میشن

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 22

149صنف درب اتوماتیک بی انصافن(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 27

148سرماخوردن درب برقی(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 0 : 8

تعداد بازدید : 33

147دست انداز برای دزد

مدت زمان ویدئو : 57 : 4

تعداد بازدید : 16

146ریموت ضدکرونا

مدت زمان ویدئو : 58 : 3

تعداد بازدید : 4

144به چهار دلیل پارکینگ شما رو دزد میزنه

مدت زمان ویدئو : 0 : 4

تعداد بازدید : 32

143به چهار دلیل مغازه شما رو دزد میزنه

مدت زمان ویدئو : 58 : 4

تعداد بازدید : 38

142چطور دزدی کنیم

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 65

141درب ریلی ضد سرقت

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 14

140درب بازویی ضدسرقت

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 68

139درب کرکره ضدسرقت

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 22

کرونا اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 50

137تنظیم ارتفاع درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 0 : 4

تعداد بازدید : 6867

136پنج دلیل برای سرویس درب ریلی سالی یکبار

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 63

135شش دلیل برای سرویس درب کرکره سالی یکبار

مدت زمان ویدئو : 0 : 7

تعداد بازدید : 166

133سه دلیل خرابی خلاص کن درب برقی بازویی وریلی

مدت زمان ویدئو : 29 : 4

تعداد بازدید : 702

132 شش دلیل خرابی چشمی درب برقی

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 2162

131کابل مناسب برا برق موتور کرکره

مدت زمان ویدئو : 0 : 4

تعداد بازدید : 27

130تبدیل موتور یوپی اس به 220ولت ممکنه؟

مدت زمان ویدئو : 52 : 3

تعداد بازدید : 34

129بامشتری قرارداد نبستم.چه کنم؟

مدت زمان ویدئو : 55 : 3

تعداد بازدید : 8

128دروغ محض بنام تیغه درجه یک اراک

مدت زمان ویدئو : 9 : 6

تعداد بازدید : 82

127سه ظلم نصاب به خودش

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 17

126تعمیر درب برقیمون رو به کی بدیم؟

مدت زمان ویدئو : 47 : 4

تعداد بازدید : 7

125بازکردن درب کرکره با یه دکمه

مدت زمان ویدئو : 22 : 4

تعداد بازدید : 895

124غر نزن ابزارم خرابه درستش کن

مدت زمان ویدئو : 57 : 4

تعداد بازدید : 20

123 چهار دشمن درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 51 : 4

تعداد بازدید : 19

122شش عیب کپس مواد ضایعاتی وabs

مدت زمان ویدئو : 12 : 5

تعداد بازدید : 23

121بهترین ریل برا درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 42 : 4

تعداد بازدید : 15

120شش نکته کلیدی در انتخاب درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 13 : 5

تعداد بازدید : 51

119نه به کرکره بیرون بازشو(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 59 : 2

تعداد بازدید : 277

118روش اندازه گیری برای درب کرکره(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 32 : 5

تعداد بازدید : 505

114 آنباکس جاقفلی هوشمند

مدت زمان ویدئو : 20 : 3

تعداد بازدید : 25

113چهار ملاک اصلی پول گرفتن از مشتری

مدت زمان ویدئو : 31 : 5

تعداد بازدید : 22

112 ده دلیل صدای درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 39 : 6

تعداد بازدید : 774

111ملاک های اصلی انتخاب موتورکرکره

مدت زمان ویدئو : 14 : 3

تعداد بازدید : 41

110سوکت زدن موتورساید

مدت زمان ویدئو : 48 : 4

تعداد بازدید : 1087

109بحث تفاوت ها(یراق الات درب کرکره)

مدت زمان ویدئو : 45 : 4

تعداد بازدید : 9

108بحث تفاوت ها(موتورهای درب کرکره)

مدت زمان ویدئو : 13 : 8

تعداد بازدید : 18

107بحث تفاوت ها(تیغه ها)

مدت زمان ویدئو : 34 : 5

تعداد بازدید : 18

106بحث تفاوت ها(تیغه ها)

مدت زمان ویدئو : 28 : 2

تعداد بازدید : 21

105 محاسبه ی توپ کرکره

مدت زمان ویدئو : 34 : 3

تعداد بازدید : 44

104 امنیت درب بازویی

مدت زمان ویدئو : 52 : 1

تعداد بازدید : 24

103کم استهلاک ترین درب اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 31 : 1

تعداد بازدید : 13

102درب ریلی هلی

مدت زمان ویدئو : 51 : 3

تعداد بازدید : 7

101برقی کردن درب چندلنگه

مدت زمان ویدئو : 11 : 5

تعداد بازدید : 9

100تعمیرنگهداری درب ریلی فلزی

مدت زمان ویدئو : 40 : 5

تعداد بازدید : 57

99روش های بازکردن درب اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 17 : 4

تعداد بازدید : 116

98لوله پولیکابرا درب بازویی

مدت زمان ویدئو : 4 : 8

تعداد بازدید : 12

96نصب لوله پولیکابرای نماکار

مدت زمان ویدئو : 8 : 4

تعداد بازدید : 16

95چرا دور موتورکرکره خودبخود عوض میشه

مدت زمان ویدئو : 40 : 1

تعداد بازدید : 21

94حفاظت وایمنی درمحیط کار3

مدت زمان ویدئو : 52 : 5

تعداد بازدید : 3

93حفاظت وایمنی در محیط کار2

مدت زمان ویدئو : 54 : 5

تعداد بازدید : 7

92حفاظت وایمنی در محیط کار1

مدت زمان ویدئو : 6 : 8

تعداد بازدید : 17

91درب برقیمون صدای شیپور میده

مدت زمان ویدئو : 31 : 2

تعداد بازدید : 49

90چراباطری ریموت درب برقیمون زود تموم میشه

مدت زمان ویدئو : 32 : 2

تعداد بازدید : 19

89بالابردن امنیت درب برقی اپارتمان

مدت زمان ویدئو : 27 : 1

تعداد بازدید : 81

84بهترین تکنسین درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 56 : 6

تعداد بازدید : 20

83مقایسه قیمت درب فلزی با کرکره برقی

مدت زمان ویدئو : 51 : 3

تعداد بازدید : 31

82درب کرکره داره میاد روو ماشینم چه کنم؟

مدت زمان ویدئو : 42 : 1

تعداد بازدید : 26

81چطور منوی گربه گیر درب برقی رو فعال کنیم؟

مدت زمان ویدئو : 22 : 1

تعداد بازدید : 27

80نقش فلشر درب برقی

مدت زمان ویدئو : 26 : 3

تعداد بازدید : 20

79رمز وراز چشمی درب برقی

مدت زمان ویدئو : 2 : 5

تعداد بازدید : 142

78روش نوشتن فاکتور درب ریلی برقی

مدت زمان ویدئو : 26 : 7

تعداد بازدید : 32

77روش نوشتن فاکتور درب بازویی

مدت زمان ویدئو : 18 : 8

تعداد بازدید : 19

روش نوشتن فاکتور کرکره برقی

مدت زمان ویدئو : 21 : 11

تعداد بازدید : 217

74 تکنسین دزده یا تعمیر کار

مدت زمان ویدئو : 13 : 2

تعداد بازدید : 24

72 تبدیل توبلار به ساید

مدت زمان ویدئو : 32 : 2

تعداد بازدید : 126

70 کارکرد موتور توبلار

مدت زمان ویدئو : 47 : 2

تعداد بازدید : 54

69 قرار داد کرکره رو چطور بنویسیم

مدت زمان ویدئو : 59 : 6

تعداد بازدید : 14

68روش نوشتن قرار داد

مدت زمان ویدئو : 1 : 10

تعداد بازدید : 23

67 زنبور درب برقی رو بکشید.

مدت زمان ویدئو : 13 : 1

تعداد بازدید : 18

66 درب بازویی هلی

مدت زمان ویدئو : 17 : 2

تعداد بازدید : 15

درب کرکره مون66 صدای خروس میده.چرا؟

مدت زمان ویدئو : 48 : 2

تعداد بازدید : 333

64 چرا خلاص کن جک بازویی راحت نمی چرخه؟

مدت زمان ویدئو : 26 : 1

تعداد بازدید : 346

بهترین موتور کرکره 63برا تردد بالا

مدت زمان ویدئو : 16 : 1

تعداد بازدید : 13

62 درب برقی رو از کی وکجا بخرم

مدت زمان ویدئو : 45 : 4

تعداد بازدید : 16

61 کرکره ضد سرقت

مدت زمان ویدئو : 5 : 2

تعداد بازدید : 40

60 رول داخل یا رول بیرون

مدت زمان ویدئو : 45 : 6

تعداد بازدید : 53

59 ست کردن ریموت در سه سوت

مدت زمان ویدئو : 26 : 2

تعداد بازدید : 1252

58 تکنسین درب اتوماتیک یا دزد

مدت زمان ویدئو : 14 : 3

تعداد بازدید : 21

57 قفل برقی بهتره یا جاقفلی برقی

مدت زمان ویدئو : 55 : 2

تعداد بازدید : 57

56 مظلوم تر از تکنسین درب اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 30 : 4

تعداد بازدید : 35

55جن ها نمیزارن درب بسته بشه

مدت زمان ویدئو : 53 : 1

تعداد بازدید : 25

54 چرا لای درب بازویی باز میمونه

مدت زمان ویدئو : 19 : 2

تعداد بازدید : 56

53 چرا درب کرکره قبل از رسیدن به کف بر میگرده بالا

مدت زمان ویدئو : 2 : 2

تعداد بازدید : 22

52 چرا درب کرکره بدون برق پایین میاد یواش یواش

مدت زمان ویدئو : 50 : 1

تعداد بازدید : 171

51 چرا درب برقیمون ظهرهای تابستون بسته نمیشه؟

مدت زمان ویدئو : 50 : 1

تعداد بازدید : 5

51 چرا درب برقیمون ظهرهای تابستون بسته نمیشه؟

مدت زمان ویدئو : 8 : 2

تعداد بازدید : 11

50 چرا مدل چشمک زدن جکها عوض میشه؟

مدت زمان ویدئو : 43 : 1

تعداد بازدید : 32

ریشه کن کردن ریموت بلوتوث

مدت زمان ویدئو : 47 : 1

تعداد بازدید : 41

47 چرا برد ریموتمون کمه؟

مدت زمان ویدئو : 24 : 6

تعداد بازدید : 13

46 مشتری برای یکبار یا دایمی

مدت زمان ویدئو : 57 : 1

تعداد بازدید : 7

45 کلاه گشادی بنام متر مربعی

مدت زمان ویدئو : 25 : 1

تعداد بازدید : 14

44 نه به ریموت بلوتوث

مدت زمان ویدئو : 44 : 3

تعداد بازدید : 27

43 پاک کردن حافظه ریموت یه میلیون

مدت زمان ویدئو : 57 : 2

تعداد بازدید : 83

42 نون اجر کردن یا فرهنگ سازی

مدت زمان ویدئو : 42 : 1

تعداد بازدید : 18

41 رعد وبرق معضل یا رحمت

مدت زمان ویدئو : 51 : 1

تعداد بازدید : 15

41 اصول مشتری مداری

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 86

40 من یک تکنسینم

مدت زمان ویدئو : 2 : 2

تعداد بازدید : 18

39 چرا مشتری رو جذب نمیکنیم

مدت زمان ویدئو : 17 : 3

تعداد بازدید : 17

38 جاقفلی برا درب کرکره بگذاریم یا نگذاریم

مدت زمان ویدئو : 51 : 2

تعداد بازدید : 175

37 چرا درب کرکره دک میزنه

مدت زمان ویدئو : 55 : 1

تعداد بازدید : 93

36 چرا درب برقی بسته نمیشه

مدت زمان ویدئو : 39 : 1

تعداد بازدید : 1216

35 چرا کرکره خودبخود بالا میره

مدت زمان ویدئو : 22 : 2

تعداد بازدید : 1828

34 دوماهی دوتا باطری یا دوسالی دوتا باطری (2)

مدت زمان ویدئو : 37 : 3

تعداد بازدید : 32

33 موتور کرکره محافظ میخاد یانه

مدت زمان ویدئو : 3 : 2

تعداد بازدید : 77

32 انتخاب وزن موتور

مدت زمان ویدئو : 25 : 2

تعداد بازدید : 23

31 امنیت یا اشتباه محض

مدت زمان ویدئو : 47 : 11

تعداد بازدید : 10

30میکرو سوییچ موتور ساید

مدت زمان ویدئو : 42 : 5

تعداد بازدید : 67

28چطور انتقاد کنیم

مدت زمان ویدئو : 2 : 7

تعداد بازدید : 38

28چطور موتور کرکره رو یوپی اس دار کنیم

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 1711

27فکرکن ثروتمند شو

مدت زمان ویدئو : 55 : 10

تعداد بازدید : 29

26چرا کرکره توو ریل گیر میکنه

مدت زمان ویدئو : 15 : 7

تعداد بازدید : 30

24لیبل درب کرکره رو بکنیم یا نکنیم

مدت زمان ویدئو : 20 : 5

تعداد بازدید : 35

23سرعت درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 26 : 4

تعداد بازدید : 59

22تنظیم میکروسوییچ موتورac

مدت زمان ویدئو : 43 : 4

تعداد بازدید : 1252

جاقفلی هوشمند با 20موتوردی سی

مدت زمان ویدئو : 58 : 5

تعداد بازدید : 76

نصب جاقفلی 18هوشمند با موتور220

مدت زمان ویدئو : 46 : 4

تعداد بازدید : 1192

5قانون طلایی ثروتمند شدن

مدت زمان ویدئو : 16 : 4

تعداد بازدید : 17

پاراشوت یا قفل 16ایمنی

مدت زمان ویدئو : 18 : 5

تعداد بازدید : 26

چرا پول دار 15نمیشیم؟1

مدت زمان ویدئو : 26 : 6

تعداد بازدید : 21

11-جاقفلی11

مدت زمان ویدئو : 10 : 3

تعداد بازدید : 26

10-شستشوی درب کرکره10

مدت زمان ویدئو : 22 : 5

تعداد بازدید : 59

9-تفلون بلبرینگ9

مدت زمان ویدئو : 22 : 6

تعداد بازدید : 35

انواع موتور درب کرکره برقی2

مدت زمان ویدئو : 37 : 1

تعداد بازدید : 73

7-انواع موتورهای درب کرکره71

مدت زمان ویدئو : 50 : 10

تعداد بازدید : 118

5قانون طلایی موفقیت وثروتمند شدن

مدت زمان ویدئو : 16 : 4

تعداد بازدید : 19

چرا پولدار نمیشیم؟چرا ثروتمند نمیشیم؟

مدت زمان ویدئو : 12 : 1

تعداد بازدید : 111

اگر تلاش نکنی به هیچ چیز نمی رسی

مدت زمان ویدئو : 12 : 1

تعداد بازدید : 60

مشتریان راضی-پروژه آقای جعفری بلوارصلح-درب برقی

مدت زمان ویدئو : 46 : 0

تعداد بازدید : 35

درب برقی خرم ابادی

مدت زمان ویدئو : 9 : 4

تعداد بازدید : 56

چراتیغه کرکره الومینیوم کیلویی

مدت زمان ویدئو : 55 : 5

تعداد بازدید : 16

درب برقی خرم ابادی-انواع تیغه درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 20 : 4

تعداد بازدید : 74