جاقفلی هوشمند دزدگیر دار

مدت زمان ویدئو : 25 : 2

تعداد بازدید : 136

انگیزشی -تلاش

مدت زمان ویدئو : 12 : 1

تعداد بازدید : 71

بالابردن عمر موتور با استفاده صحیح از زنجیر خلاص کن

مدت زمان ویدئو : 17 : 1

تعداد بازدید : 743

164بلبل نقشه خوان

مدت زمان ویدئو : 59 : 7

تعداد بازدید : 52

161واکسن شکایت

مدت زمان ویدئو : 59 : 6

تعداد بازدید : 19

160سیم پیچ موتورمون الومینیوم هست یا مس

مدت زمان ویدئو : 11 : 6

تعداد بازدید : 74

159به 5 دلیل مشتری شکایتممون میکنه

مدت زمان ویدئو : 44 : 9

تعداد بازدید : 26

158دعوای برندهای موتور کرکره

مدت زمان ویدئو : 57 : 6

تعداد بازدید : 65

157دعوای برند ها در درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 37 : 3

تعداد بازدید : 41

156دعوای برندها

مدت زمان ویدئو : 56 : 6

تعداد بازدید : 14

155 پول بهتره یا ثروت

مدت زمان ویدئو : 57 : 6

تعداد بازدید : 27

154شوخی با دکتر درب برقی

مدت زمان ویدئو : 57 : 2

تعداد بازدید : 102

153کارنکردن ریموت کنترل

مدت زمان ویدئو : 56 : 3

تعداد بازدید : 57

152بهترین ریل برا درب کرکره چه مدل ریلی هست؟

مدت زمان ویدئو : 58 : 4

تعداد بازدید : 30

150درب برقی

مدت زمان ویدئو : 58 : 4

تعداد بازدید : 19

151قاضی درب اتوماتیک / darbebarghi.com - 09173029224

مدت زمان ویدئو : 57 : 4

تعداد بازدید : 13

150چرا ریموت کنترل هامون مرتب خراب میشن

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 67

149صنف درب اتوماتیک بی انصافن(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 42

148سرماخوردن درب برقی(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 0 : 8

تعداد بازدید : 55

147دست انداز برای دزد

مدت زمان ویدئو : 57 : 4

تعداد بازدید : 26

146ریموت ضدکرونا

مدت زمان ویدئو : 58 : 3

تعداد بازدید : 13

144به چهار دلیل پارکینگ شما رو دزد میزنه

مدت زمان ویدئو : 0 : 4

تعداد بازدید : 40

143به چهار دلیل مغازه شما رو دزد میزنه

مدت زمان ویدئو : 58 : 4

تعداد بازدید : 63

142چطور دزدی کنیم

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 92

141درب ریلی ضد سرقت

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 32

140درب بازویی ضدسرقت

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 76

139درب کرکره ضدسرقت

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 29

کرونا اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 65

137تنظیم ارتفاع درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 0 : 4

تعداد بازدید : 10321

136پنج دلیل برای سرویس درب ریلی سالی یکبار

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 71

135شش دلیل برای سرویس درب کرکره سالی یکبار

مدت زمان ویدئو : 0 : 7

تعداد بازدید : 215

133سه دلیل خرابی خلاص کن درب برقی بازویی وریلی

مدت زمان ویدئو : 29 : 4

تعداد بازدید : 1363

132 شش دلیل خرابی چشمی درب برقی

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 3229

131کابل مناسب برا برق موتور کرکره

مدت زمان ویدئو : 0 : 4

تعداد بازدید : 41

130تبدیل موتور یوپی اس به 220ولت ممکنه؟

مدت زمان ویدئو : 52 : 3

تعداد بازدید : 82

129بامشتری قرارداد نبستم.چه کنم؟

مدت زمان ویدئو : 55 : 3

تعداد بازدید : 22

128دروغ محض بنام تیغه درجه یک اراک

مدت زمان ویدئو : 9 : 6

تعداد بازدید : 158

127سه ظلم نصاب به خودش

مدت زمان ویدئو : 59 : 5

تعداد بازدید : 22

126تعمیر درب برقیمون رو به کی بدیم؟

مدت زمان ویدئو : 47 : 4

تعداد بازدید : 22

125بازکردن درب کرکره با یه دکمه

مدت زمان ویدئو : 22 : 4

تعداد بازدید : 1319

124غر نزن ابزارم خرابه درستش کن

مدت زمان ویدئو : 57 : 4

تعداد بازدید : 28

123 چهار دشمن درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 51 : 4

تعداد بازدید : 33

122شش عیب کپس مواد ضایعاتی وabs

مدت زمان ویدئو : 12 : 5

تعداد بازدید : 58

121بهترین ریل برا درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 42 : 4

تعداد بازدید : 35

120شش نکته کلیدی در انتخاب درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 13 : 5

تعداد بازدید : 161

119نه به کرکره بیرون بازشو(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 59 : 2

تعداد بازدید : 332

118روش اندازه گیری برای درب کرکره(درب برقی خرم ابادی)

مدت زمان ویدئو : 32 : 5

تعداد بازدید : 779

114 آنباکس جاقفلی هوشمند

مدت زمان ویدئو : 20 : 3

تعداد بازدید : 41

113چهار ملاک اصلی پول گرفتن از مشتری

مدت زمان ویدئو : 31 : 5

تعداد بازدید : 40

112 ده دلیل صدای درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 39 : 6

تعداد بازدید : 1346

111ملاک های اصلی انتخاب موتورکرکره

مدت زمان ویدئو : 14 : 3

تعداد بازدید : 88

110سوکت زدن موتورساید

مدت زمان ویدئو : 48 : 4

تعداد بازدید : 2421

109بحث تفاوت ها(یراق الات درب کرکره)

مدت زمان ویدئو : 45 : 4

تعداد بازدید : 25

108بحث تفاوت ها(موتورهای درب کرکره)

مدت زمان ویدئو : 13 : 8

تعداد بازدید : 54

107بحث تفاوت ها(تیغه ها)

مدت زمان ویدئو : 34 : 5

تعداد بازدید : 26

106بحث تفاوت ها(تیغه ها)

مدت زمان ویدئو : 28 : 2

تعداد بازدید : 29

105 محاسبه ی توپ کرکره

مدت زمان ویدئو : 34 : 3

تعداد بازدید : 67

104 امنیت درب بازویی

مدت زمان ویدئو : 52 : 1

تعداد بازدید : 27

103کم استهلاک ترین درب اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 31 : 1

تعداد بازدید : 22

102درب ریلی هلی

مدت زمان ویدئو : 51 : 3

تعداد بازدید : 22

101برقی کردن درب چندلنگه

مدت زمان ویدئو : 11 : 5

تعداد بازدید : 15

100تعمیرنگهداری درب ریلی فلزی

مدت زمان ویدئو : 40 : 5

تعداد بازدید : 85

99روش های بازکردن درب اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 17 : 4

تعداد بازدید : 187

98لوله پولیکابرا درب بازویی

مدت زمان ویدئو : 4 : 8

تعداد بازدید : 31

96نصب لوله پولیکابرای نماکار

مدت زمان ویدئو : 8 : 4

تعداد بازدید : 38

95چرا دور موتورکرکره خودبخود عوض میشه

مدت زمان ویدئو : 40 : 1

تعداد بازدید : 37

94حفاظت وایمنی درمحیط کار3

مدت زمان ویدئو : 52 : 5

تعداد بازدید : 9

93حفاظت وایمنی در محیط کار2

مدت زمان ویدئو : 54 : 5

تعداد بازدید : 20

92حفاظت وایمنی در محیط کار1

مدت زمان ویدئو : 6 : 8

تعداد بازدید : 24

91درب برقیمون صدای شیپور میده

مدت زمان ویدئو : 31 : 2

تعداد بازدید : 66

90چراباطری ریموت درب برقیمون زود تموم میشه

مدت زمان ویدئو : 32 : 2

تعداد بازدید : 65

89بالابردن امنیت درب برقی اپارتمان

مدت زمان ویدئو : 27 : 1

تعداد بازدید : 85

84بهترین تکنسین درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 56 : 6

تعداد بازدید : 40

83مقایسه قیمت درب فلزی با کرکره برقی

مدت زمان ویدئو : 51 : 3

تعداد بازدید : 50

82درب کرکره داره میاد روو ماشینم چه کنم؟

مدت زمان ویدئو : 42 : 1

تعداد بازدید : 38

81چطور منوی گربه گیر درب برقی رو فعال کنیم؟

مدت زمان ویدئو : 22 : 1

تعداد بازدید : 42

80نقش فلشر درب برقی

مدت زمان ویدئو : 26 : 3

تعداد بازدید : 29

79رمز وراز چشمی درب برقی

مدت زمان ویدئو : 2 : 5

تعداد بازدید : 406

78روش نوشتن فاکتور درب ریلی برقی

مدت زمان ویدئو : 26 : 7

تعداد بازدید : 68

77روش نوشتن فاکتور درب بازویی

مدت زمان ویدئو : 18 : 8

تعداد بازدید : 26

روش نوشتن فاکتور کرکره برقی

مدت زمان ویدئو : 21 : 11

تعداد بازدید : 306

74 تکنسین دزده یا تعمیر کار

مدت زمان ویدئو : 13 : 2

تعداد بازدید : 31

72 تبدیل توبلار به ساید

مدت زمان ویدئو : 32 : 2

تعداد بازدید : 278

70 کارکرد موتور توبلار

مدت زمان ویدئو : 47 : 2

تعداد بازدید : 86

69 قرار داد کرکره رو چطور بنویسیم

مدت زمان ویدئو : 59 : 6

تعداد بازدید : 20

68روش نوشتن قرار داد

مدت زمان ویدئو : 1 : 10

تعداد بازدید : 28

67 زنبور درب برقی رو بکشید.

مدت زمان ویدئو : 13 : 1

تعداد بازدید : 28

66 درب بازویی هلی

مدت زمان ویدئو : 17 : 2

تعداد بازدید : 32

درب کرکره مون66 صدای خروس میده.چرا؟

مدت زمان ویدئو : 48 : 2

تعداد بازدید : 557

64 چرا خلاص کن جک بازویی راحت نمی چرخه؟

مدت زمان ویدئو : 26 : 1

تعداد بازدید : 403

بهترین موتور کرکره 63برا تردد بالا

مدت زمان ویدئو : 16 : 1

تعداد بازدید : 28

62 درب برقی رو از کی وکجا بخرم

مدت زمان ویدئو : 45 : 4

تعداد بازدید : 26

61 کرکره ضد سرقت

مدت زمان ویدئو : 5 : 2

تعداد بازدید : 57

60 رول داخل یا رول بیرون

مدت زمان ویدئو : 45 : 6

تعداد بازدید : 78

59 ست کردن ریموت در سه سوت

مدت زمان ویدئو : 26 : 2

تعداد بازدید : 1961

58 تکنسین درب اتوماتیک یا دزد

مدت زمان ویدئو : 14 : 3

تعداد بازدید : 43

57 قفل برقی بهتره یا جاقفلی برقی

مدت زمان ویدئو : 55 : 2

تعداد بازدید : 134

56 مظلوم تر از تکنسین درب اتوماتیک

مدت زمان ویدئو : 30 : 4

تعداد بازدید : 46

55جن ها نمیزارن درب بسته بشه

مدت زمان ویدئو : 53 : 1

تعداد بازدید : 33

54 چرا لای درب بازویی باز میمونه

مدت زمان ویدئو : 19 : 2

تعداد بازدید : 78

53 چرا درب کرکره قبل از رسیدن به کف بر میگرده بالا

مدت زمان ویدئو : 2 : 2

تعداد بازدید : 34

52 چرا درب کرکره بدون برق پایین میاد یواش یواش

مدت زمان ویدئو : 50 : 1

تعداد بازدید : 208

51 چرا درب برقیمون ظهرهای تابستون بسته نمیشه؟

مدت زمان ویدئو : 50 : 1

تعداد بازدید : 13

51 چرا درب برقیمون ظهرهای تابستون بسته نمیشه؟

مدت زمان ویدئو : 8 : 2

تعداد بازدید : 23

50 چرا مدل چشمک زدن جکها عوض میشه؟

مدت زمان ویدئو : 43 : 1

تعداد بازدید : 43

ریشه کن کردن ریموت بلوتوث

مدت زمان ویدئو : 47 : 1

تعداد بازدید : 62

47 چرا برد ریموتمون کمه؟

مدت زمان ویدئو : 24 : 6

تعداد بازدید : 27

46 مشتری برای یکبار یا دایمی

مدت زمان ویدئو : 57 : 1

تعداد بازدید : 14

45 کلاه گشادی بنام متر مربعی

مدت زمان ویدئو : 25 : 1

تعداد بازدید : 23

44 نه به ریموت بلوتوث

مدت زمان ویدئو : 44 : 3

تعداد بازدید : 36

43 پاک کردن حافظه ریموت یه میلیون

مدت زمان ویدئو : 57 : 2

تعداد بازدید : 288

42 نون اجر کردن یا فرهنگ سازی

مدت زمان ویدئو : 42 : 1

تعداد بازدید : 27

41 رعد وبرق معضل یا رحمت

مدت زمان ویدئو : 51 : 1

تعداد بازدید : 29

41 اصول مشتری مداری

مدت زمان ویدئو : 0 : 5

تعداد بازدید : 135

40 من یک تکنسینم

مدت زمان ویدئو : 2 : 2

تعداد بازدید : 22

39 چرا مشتری رو جذب نمیکنیم

مدت زمان ویدئو : 17 : 3

تعداد بازدید : 30

38 جاقفلی برا درب کرکره بگذاریم یا نگذاریم

مدت زمان ویدئو : 51 : 2

تعداد بازدید : 238

37 چرا درب کرکره دک میزنه

مدت زمان ویدئو : 55 : 1

تعداد بازدید : 110

36 چرا درب برقی بسته نمیشه

مدت زمان ویدئو : 39 : 1

تعداد بازدید : 2104

35 چرا کرکره خودبخود بالا میره

مدت زمان ویدئو : 22 : 2

تعداد بازدید : 2939

34 دوماهی دوتا باطری یا دوسالی دوتا باطری (2)

مدت زمان ویدئو : 37 : 3

تعداد بازدید : 39

33 موتور کرکره محافظ میخاد یانه

مدت زمان ویدئو : 3 : 2

تعداد بازدید : 88

32 انتخاب وزن موتور

مدت زمان ویدئو : 25 : 2

تعداد بازدید : 39

31 امنیت یا اشتباه محض

مدت زمان ویدئو : 47 : 11

تعداد بازدید : 18

30میکرو سوییچ موتور ساید

مدت زمان ویدئو : 42 : 5

تعداد بازدید : 97

28چطور انتقاد کنیم

مدت زمان ویدئو : 2 : 7

تعداد بازدید : 49

28چطور موتور کرکره رو یوپی اس دار کنیم

مدت زمان ویدئو : 0 : 6

تعداد بازدید : 2251

27فکرکن ثروتمند شو

مدت زمان ویدئو : 55 : 10

تعداد بازدید : 40

26چرا کرکره توو ریل گیر میکنه

مدت زمان ویدئو : 15 : 7

تعداد بازدید : 46

24لیبل درب کرکره رو بکنیم یا نکنیم

مدت زمان ویدئو : 20 : 5

تعداد بازدید : 60

23سرعت درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 26 : 4

تعداد بازدید : 114

22تنظیم میکروسوییچ موتورac

مدت زمان ویدئو : 43 : 4

تعداد بازدید : 2978

جاقفلی هوشمند با 20موتوردی سی

مدت زمان ویدئو : 58 : 5

تعداد بازدید : 130

نصب جاقفلی 18هوشمند با موتور220

مدت زمان ویدئو : 46 : 4

تعداد بازدید : 1888

5قانون طلایی ثروتمند شدن

مدت زمان ویدئو : 16 : 4

تعداد بازدید : 33

پاراشوت یا قفل 16ایمنی

مدت زمان ویدئو : 18 : 5

تعداد بازدید : 69

چرا پول دار 15نمیشیم؟1

مدت زمان ویدئو : 26 : 6

تعداد بازدید : 34

11-جاقفلی11

مدت زمان ویدئو : 10 : 3

تعداد بازدید : 52

10-شستشوی درب کرکره10

مدت زمان ویدئو : 22 : 5

تعداد بازدید : 79

9-تفلون بلبرینگ9

مدت زمان ویدئو : 22 : 6

تعداد بازدید : 68

انواع موتور درب کرکره برقی2

مدت زمان ویدئو : 37 : 1

تعداد بازدید : 107

7-انواع موتورهای درب کرکره71

مدت زمان ویدئو : 50 : 10

تعداد بازدید : 193

5قانون طلایی موفقیت وثروتمند شدن

مدت زمان ویدئو : 16 : 4

تعداد بازدید : 26

چرا پولدار نمیشیم؟چرا ثروتمند نمیشیم؟

مدت زمان ویدئو : 12 : 1

تعداد بازدید : 145

اگر تلاش نکنی به هیچ چیز نمی رسی

مدت زمان ویدئو : 12 : 1

تعداد بازدید : 65

مشتریان راضی-پروژه آقای جعفری بلوارصلح-درب برقی

مدت زمان ویدئو : 46 : 0

تعداد بازدید : 41

درب برقی خرم ابادی

مدت زمان ویدئو : 9 : 4

تعداد بازدید : 68

چراتیغه کرکره الومینیوم کیلویی

مدت زمان ویدئو : 55 : 5

تعداد بازدید : 30

درب برقی خرم ابادی-انواع تیغه درب کرکره

مدت زمان ویدئو : 20 : 4

تعداد بازدید : 111