مراحل مونتاژ تیغه کرکره برقی

تاریخ انتشار : 01 تیر , 1401

مراحل مونتاژ تیغه کرکره برقی

مرحله اول : در ابتدا تیغه ها را به یک اندازه به صورت منظم کنار هم قرار می گیرد در این مرحله باید دقت داشت که تیغه ها در یک ابعاد بریده شوند که برای مونتاژ شدن به مشکل نخورد همچنین تیغه های نری و مادگی حتما سالم باشد.

مرحله دوم : در مرحله بعدی تیغه ها به صورت تخت برمی گردد و تیغه های نری و مادگی داخل هم میروند.

مرحله سوم : کبس ها را به انتهای وصل کرده و با میخ کوب یا دستگاه پرچ تیغه را سوراخ کرده و تیغه به کبس وصل می شود. برای اینکه تیغه در محل خود فیکس شود و به عقب یا جلو نرود کبس زده می شود.

مرحله چهارم : در صورتی که ارتفاع تیغه زیاد باشد از آنجائیکه وزن زیادی دارد به جهت حمل و نقل آسان تیغه ها باید دو یا سه تیکه شود. در هنگام نصب تیکه ها مجدد بهم وصل می شود.

تعداد بازدید این مقاله : 609