133سه دلیل خرابی خلاص کن درب برقی بازویی وریلی

سه دلیل خرابی خلاص کن درب برقی بازویی وریلی چیست؟چرا خلاص کن درب های بازویی یا ریلی خراب میشه؟