• مشخصات پروژه

 • :: عنوان ::

  نصب پروژه مهندس زارع

 • :: تاریخ انجام پروژه ::

  1396/09/04

 • :: نصاب پروژه ::

  مجتبی دزفولیان

 • :: آدرس ::

  شیراز ، شهرک بهشتی ، میدان دوم ، ساختمان مهندس حبیب زارع

نصب پروژه مهندس زارع

توضیحات این پروژه :

نصب توسط مجتبی دزفولیان