• مشخصات پروژه

 • :: عنوان ::

  درب کرکره با تیغه خرم آبادی

 • :: تاریخ انجام پروژه ::

  1403/03/25

 • :: نصاب پروژه ::

  مهندس خسروی

 • :: آدرس ::

  شیراز تاچارا

درب کرکره با تیغه خرم آبادی

توضیحات این پروژه :