148سرماخوردن درب برقی(درب برقی خرم ابادی)

چرا درب برقی درست باز وبسته نمیشه؟