43 پاک کردن حافظه ریموت یه میلیون

چندمیگیری حافظه ی رسیورریموت درب برقی رو پاک کنی ودوباره ریموت ها رو کو بدی؟