137تنظیم ارتفاع درب کرکره

درب کرکره کجا باید استپ کند؟